Wyślij na nasz adres e-mail wiadomość, w której zawrzesz poniższe informacje (im więcej szczegółów tym dokładniejsza oferta wstępna):

wymiary,

projekt / odręczny rysunek / zdjęcie inspiracji,

lokalizacja montażu,

– numer telefonu


Jeśli odpowiada Ci koszt oraz termin realizacji otrzymany w ofercie wstępnej, potwierdź to wiadomością e-mail. Skontaktujemy się i umówimy na pomiar.


Spotykamy się w miejscu montażu, dokonujemy precyzyjnych pomiarów. Jeśli wymiary znacznie się różnią od podanych w mailu – aktualizujemy cenę, jeśli nie odbiegają – potwierdzamy kwotę z oferty wstępnej.


Uzgadniamy szczegóły i podpisujemy umowę.


Montujemy produkt zgodnie z ustalonymi warunkami. Dbamy o czystość – zawsze po sobie zostawiamy porządek. A jeśli jest konieczność – zakładamy obuwie zmienne.